Oáza hledačů duchovní moudrosti

"Učení o Pravdě je hluboké, těžko pochopitelné, obtížné k pochopení, klidné, vznešené, tkvící mimo oblast logiky, sotva patrné a jenom moudrý je může pochopit."
Buddha

"Všemu předchází mysl. Mysl je základem, mysl je tvůrcem.
Kdokoliv jedná s čistou myslí, toho následuje štěstí věrně jako stín."

Dhammapadam - Sbírka Buddhových výroků

"Jóga je ovládnutí činnosti mysli.
Když je mysl ovládnuta, Já nepohnutě spočine ve svém původním neproměnlivém stavu."

Šrí Pataňdžali - Rádža jóga

"Vznešený se opět ujal slova: "Zjevím ti teď vědění všech vědění, jež mnohé světce odměnilo po pozemském životě Nejvyšší Dokonalostí. Protože si osvojili toto vědění, nevracejí se zpět do koloběhu životů. Splynuli se Mnou a osvobodili se od nových zrodů a skonů."
Bhagavadgíta 14. zpěv

"Člověk se řídí podle země,
země se řídí podle nebe,
nebe se řídí podle tao,
tao se řídí podle sebe."

Tao Te Ting