Buddhova slova o štěstí

Strádání vede k důvěře (saddhá),
důvěra k nadšení (pámodždža),
nadšení k radostivosti (píti),
radostivost k uklidnění (passaddhi),
uklidnění ke štěstí (sukha),
štěstí k soustředění (samádhi),
soustředění k poznání a vidění věcí, jak opravdu jsou (jathábhútaňánadassana),
poznání a vidění věcí, jak opravdu jsou, vede k odvrácení (nibbidá),
odvrácení vede k oprostění od touhy (virága),
oprostění se od touhy vede k osvobození (vimuti),
osvobození vede k vyhasnutí vášní (khajé ňána, arahanství).

Zpět na hlavní stranu