Pozdrav jemu, vznešenému oproštěnému, pravě a zcela probuzenému.

Khuddaka » Sutta Nipata » I.6

Parábhava-Sutta

Příčina zhouby

Tak jsem slyšel:

Při jedné příležitosti Vznešený pobýval v klášteře Anáthapindikově, v Džétově háji, poblíž Sávatthí.
Tehdy, když noc již značně pokročila, jistá dévatá, jejíž nadměrná krása celý park ozářila, přišla k Vznešenému a stojíc poblíž, uctivě jej pozdravila a zůstala stát stranou. Tak stojíc, obrátila se ona dévatá ve verších na Vznešeného:

1. S dotazem jsem přišla za Vznešeným; tážeme se tě, Gótamo, na hroutícího se člověka. Řekni nám příčinu úpadku.
2. Dobře je znám vzestup, dobře je znám úpadek. Milovník dhammy je prosperující, do zkázy upadá Dhammu nenávidějící.

3. Tak to tedy poznáváme, to je první pád. Druhý řekni, Vznešený, co je příčinou úpadku?
4. Zkažení mu jsou milí, svatí se mu nelíbí. Učení zkažených má rád - to je příčina úpadku.

5. Tak to tedy poznáváme, to je druhý pád. Třetí, Vznešený, řekni - co je příčinou úpadku?
6. Kdo je ospalý, má rád společnost, není přičinlivý, líný a projevuje zlost - to je příčina úpadku.

7. Tak to tedy poznáváme, to je tředí pád. Čtvrtý, Vznešený, řekni - co je příčinou úpadku?
8. Kdo, ač schopný, rodiče zestárlé, jejichž mládí uplynulo, nepodporuje - to je příčina úpadku.

9. Tak to tedy poznáváme, to je čtvrtý pád. Pátý, Vznešený, řekni - co je příčinou úpadku?
10. Ten, kdo lží podvádí bráhmana nebo asketu nebo jiného poutníka - to je příčina úpadku.

11. Tak to tedy poznáváme, to je pátý pád. Šestý, Vznešený, řekni - co je příčinou úpadku?
12. Muž, který má mnoho majetku, zlata a plodin, sám užívá dobrot - to je příčina úpadku.

13. Tak to tedy poznáváme, to je šestý pád. Sedmý, Vznešený, řekni - co je příčinou úpadku?
14. Kdo se pyšní zrozením, bohatstvím a rodem a přehlíží i příbuzného - to je příčina úpadku.

15. Tak to tedy poznáváme, to je sedmý pád. Osmý, Vznešený, řekni - co je příčinou úpadku?
16. Kdo je proutník, opilec, hazardní hráč a promrhá vše, co dostane - to je příčina úpadku.

17. Tak to tedy poznáváme, to je sedmý pád. Osmý, Vznešený, řekni - co je příčinou úpadku?
18. Kdo je nespokojen se svými ženami a mezi nevěstkami a ženami druhých je viděn - to je příčina úpadku.

19. Tak to tedy poznáváme, to je devátý pád. Desátý, Vznešený, řekni - co je příčinou úpadku?
20. Muž, sám s minuvším mládím, přivede si mladici zralých, oblých prsou, z žárlivosti sám nespí - to je příčina úpadku.

21. Tak to tedy poznáváme, to je desátý pád. Jedenáctý, Vznešený, řekni - co je příčinou úpadku?
22. Udělení autority ženě, která je oddaná pití a je marnotratná, anebo takovému muži - to je příčina úpadku.

23. Tak to tedy poznáváme, to je jedenáctý pád. Dvanáctý, vznešený, řekni - co je příčinou úpadku?
24. Kdo má malé bohatství a velkou žádostivost, narodí se v rodě válečníků a zde na nadvládu aspiruje - to je příčina úpadku.

25. Když tyto zhouby ve světě mudrc prohlédne obdařen ušlechtilým zřením, nalezne říši šťastnou.

Zpět na hlavní stranu