Tamas

Tamas je setrvačnost nebo temnota.

Tamas se zrodila z nevědomosti.

Poutá člověka nevědomostí, nepozorností, lhostejností, nedbalostí, leností a spánkem.

Tamasický člověk nemá schopnost úsudku. Dělá pošetilé věci.

Jeho činy nejsou řízeny rozumem.

Nemá sklon k práci. Příliš mnoho spí.

Je bezmyšlenkovitý a hloupý.

Někteří lidé si pletou tamas se sattvou.

Nespravedlnost je výsledkem radžas a tamas.

Zpět na hlavní stranu