Zásluhy

Některé rozpravy, které byly pro laické přívržence obzvláště zajímavé, byly předneseny Anáthapindikovi, i když se tento zdržel dotazů, aby Buddhu neobtěžoval.

Jednou, když Buddha rozprávěl o šlechetnosti, připomněl Anáthapindikovi, že:

Almužny podané mnišské obci včetně Buddhy, jsou velmi záslužné.

Záslužnější však než takové almužny je postavení kláštera pro použití sanghy.


Anáthapindika dosáhl prvního stupně svatosti (sótápanna - ten, který vstoupil do proudu, nejvýše sedm zrození k odstranění pout), když Buddhovi nechal postavit klášter, kde Buddha strávil 19 období dešťů.


Záslužnější než takové kláštery je hledání útočiště u Buddhy, Dhammy a sanghy.

Ještě záslužnější je dodržování pěti etických pravidel.

Záslužnější než takové dodržování je chvíle meditace o dobrotivosti (Mettá-sutta)

A nejzáslužnější ze všeho je pěstování vhledu do pomíjivé podstaty věcí.


Zpět na hlavní stranu