Ahimsa - kosmická láska

Dosáhnout této schopnosti v pozitivním (nikoli v negativním) smyslu znamená učinit onen krok, který zcela určitě vede k Bráně zasvěcení. Při první zmínce nám tato podmínka bude připadat tak bezvýznamná, až se nám bude zdát, že snižuje závažnost celé iniciace.

Nechť ten, kdo takto smýšlí, prakticky provádí toto pozitivní neubližování, které se projevuje

správným myšlením (neboť se zakládá na inteligentní lásce)
správnou řečí (protože je ovládánou sebekontrolou)
správnými činy (protože se zakládá na porozumění Zákonu)

a pozná, že toto úsilí vyžaduje všechny zdroje jeho bytosti a že mu potrvá dlouho, než toho dosáhne.
Nejedná se neubližování, které vychází ze slabosti a sentimentálně milujícího založení toho, jenž nemá rád potíže, protože ho vyrušují v zavedené harmonii života a vedou k nepohodlí. Nejde o neškodnost málo vyspělých mužů a žen, kteří neškodí, protože nemají sílu, protože jsou příliš málo vybaveni k tomu, aby vůbec škodit mohli.
Mettá-sutta - Buddhova slova o milující laskavosti

Ahimsa

Ahimsa je dokonalá neškodnost. Vylučte ze sebe zvířecí přirozenost.

Ahimsa neznamená jen nezabíjet.

Je to pozitivní Kosmická Láska.

Je to zdrženlivost od jakéhokoliv ubližování živé bytosti myšlenkou, slovem nebo činem.

Nadjá či Átman je ve všem. Vše je projevem jednoho Boha. Ubližujeme-li jinému, ubližujeme sobě. Sloužíme-li jinému, posloužíme sobě. Milujte všechny, služte všem. Nemějte k nikomu závist ani nenávist. Netupte nikoho.

Neubližujte nikomu ani myšlenkou, slovem nebo činem.

Ahimsa je vlastnost srdce.

Ahimsa je Nejvyšší Láska.

Ahimsa je zbraní silných, nemůže být praktikováno slabochy.

Moc Ahimsy

Není větší síly nad Ahimsu.

Mění člověka v božstvo.

Praktikování Ahimsy rozvíjí srdce plným způsobem.

Ahimsa vyvíjí sílu Duše, čili duchovní sílu a vůli. Cvičení Ahimsy je cvičení božského života.

Cvičení Ahimsy vás udělá nebojácnými.

Kdo cvičí Ahimsu, může hýbat celým světem, může krotit i divá zvířata.

Ahimsa Satja Brahmačarja je Mahavritas - velký univerzální slib.

Ahimsa není pojistka, je to vznešená ctnost.

Měli by se v ní cvičit všichni lidé celého světa.

Kdokoliv chce zažít Boha, musí cvičit Ahimsu.

Když vyvinete tuto jednu ctnost - Ahimsu, všechny ostatní ctnosti se připojí samy sebou.

zlost může být snadno kontrolována Ahimsou.

Zákon Ahimsy je tak exaktní, jako je zákon gravitace nebo soudržnosti.

Kdo může provádět Ahimsu?

Kdo je trpělivý, odpouští a je ukázněný.

Když cvičíte Ahimsu, musíte se vzdát urážek, napadání, výtek a kárání.

Nesmíte nikomu oplácet stejným, přáti zlého, ani když jste velice provokováni.

Když je člověk úplně utvrzen v Ahimse, všechna nepřátelství v jeho přítomnosti zmizí.

Můžete se utvrdit v Ahimse jen neustálou bdělou snahou.

Slib Ahimsy je porušen, když ukážete vůči někomu pohrdání, chováte vůči někomu nerozumnou nechuť nebo předsudek, jste utrhovační, povídáte špatnosti o jiných, chováte nenávistné myšlenky.

Zpět na hlavní stranu prozdravi.cz