Astéja

Nestrannost, sebeovládání, skromnost, dobrota, odříkání, statečnost, soucit - to jsou formy pravdy.

Přání nebo touha je základní příčina krádeže.

Jestliže nekradete, všechna bohatství přijdou k vám.

Krást znamená nejen nepoctivě, ale i nadbytečně nabývat majetku.

Zpět na hlavní stranu