Aura - subtilní pole obklopující člověka

Aura a éterické tělo

Éterické tělo je v plném slova smyslu dvojníkem našeho hmotného těla. Má jeho rozsah a tvar. Obsahuje základní energetický vzor všech jeho projevů, je nositelem životní síly, fyzických pocitů a vjemů. Na rozdíl od ostatních energetických těl zaniká již krátce po smrti fyzického těla.

Životní energii, tolik potřebnou pro tělo fyzické, získává jednak ze Slunce, jednak ze Země. Přebytečná energie vyzařuje ven a vytváří, jak mohou někteří lidí pozorovat, éterickou auru, která prakticky tvoří ochranný plášť fyzického těla. Zde je zapotřebí poznamenat, že jsme si výhradně sami odpovědni za své zdraví.

Nezdravým způsobem života, nečistými myšlenkami a negativními emocemi můžeme oslabit tuto auru natolik, že počne být propustná, a tedy i bezbranná vůči negativním vlivům z našeho okolí (patogenní zóny, lidská zloba, vysávání psychickými upíry tj. nevyrovnanými lidmi s nízkou hladinou energie), přičemž současně jejími trhlinami může unikat i naše životní energie.

A stejně tak naopak, pozitivním myšlením a duševní čistotou stabilizujeme toto pole natolik, že se stane spolehlivou záštitou našeho zdraví. (kámen, stabilizuje auru je labradorit nebo tyrkys.)

Aura a astrální tělo

Emocionální čili astrální tělo, jak už vyplývá z názvu, je nositelem našich emocí, pocitů a charakterových vlastností. Jeho čistota, celistvost a síla je závislá na citové a charakterové čistotě jejího nositele. Je oválné formy a obklopuje lidské tělo září, která za optimálních podmínek sálá do prostoru až do vzdálenosti jednoho metru. Je neustále v pohybu, vibruje, proto je často označováno jako astrální vibrační pole.

Každý náš pocit a vzruch se zároveň promítá do jeho zabarvení. Tato duchová hra barev adekvátně zrcadlí psychický stav, v jakém se v daný okamžik nalézáme.

Negativní emoce, jako je hněv, závist, nenávist, pomstychtivost, sobectví, pýcha, zatvrzelost, smyslnost a hrubost, ale i strach a deprese, zabarví tuto auru do špinavě šedých až temných odstínů, zatímco pocity pozitivní, jako je např. obětavost, pokora, nesobecká láska, něha a oddanost, ji prosvětlí těmi nejzářivějšími tóny. Poselství lásky, které aura vysílá daleko do svého okolí, působí jako magnet: přitahuje opět jen harmonii a lásku.

Vnější svět svět vidíme a nahlížíme podle stavu našeho astrálního těla. Jsme-li pesimisticky naladěni, či ovládají-li nás depresivní stavy, je náš pohled natolik narušen, že vnímáme černě i to, co by se nám za normálních okolností tak nejevilo. V opačném případě se nám vše, dokonce i všední a normální, jeví krásné a radostné.

V astrálním těle jsou uloženy i všechny naše potlačené emoce, které nejenže také tzv. "filtrují" naše vnější vjemy, ale jsou schopné i pronikat do našeho okolí. Tyto vibrace podvědomých emocí, spolu s emocemi vědomými, jsou ve skutečnosti skutečnými poselstvími, která vysíláme do vnějšího světa. Jsou-li negativní, představují nebezpečí pro všechno živé na Zemi. Jednak je možné, že tuto hrubou negativitu nevědomě přijme za svou labilní jedinec, který ji ztělesní nějakým zlým činem, na druhé straně se tato energie spojuje s energiemi stejněho druhu, hromadí se a kupí jako bouřkové mraky, takže nakonec ovlivňuje jednání a vývoj lidstva jako celku.

Každý člověk, a to bez rozdílu, je takto zodpovědný za dění, ať dobré či špatné, kdekoliv na Zemi. Zlo je živeno zlem a dobro dobrem. Vysíláme-li tedy do svého okolí zlo, ať už vědomě či nevědomě, dostáváme se stále znovu a znovu do okolností, které nás jednak utvrzují v konání zla, jednak nám zlo oplácejí zlem. Je to začarovaný kruh, ze kterého se můžeme vymanit jediným: dobrem.

Zpět na hlavní stranu