Brahmavihára

"Jiná cesta vede k Nirváně, jiná cesta vede ke světskému úspěchu"

Brahmavihára znamená Vznešený příbytek nebo Vznešené Prodlévání.
Tímto pojmem se označují čtyři stavy mysli, jejichž rozvíjení je velmi doporučováno.

1. Mettá - nepodmíněná a nesobecká milující laskavost
2. Karuná - soucit ke všem bytostem bez rozdílu
3. Muditá - chápavá nesobecká radost
4. Upekkhá - vyrovnanost, klidná mysl