Duchovní cesta

"Energie musí proudit. Od stojatých vod čekej jed. Od hathajógy přes tělesné cvičení po pití zeleného čaje je cílem rozproudit energie v těle a pozvednout je do vyšších center."

Můžeme to pochopit jako pozvedání nižších energií do solar plexu a pak pročištěné energie pozvedat do srdce a hlavy. Proto první část pozvedání je nižší cesta a vyšší pozvedání je vyšší cesta. Z toho je zřejmé, že vyšší cesta vychází z té nižší, která je jejím základem. Lidé, kteří berou drogy za účelem dosažení vyšších sfér jsou možná na začátku úspěšní, ale nakonec vyčerpají své energetické fondy a zůstanou "uvízlí" ve stavu zvaném období suchosti případně Temná noc Duše. Tito padlí pak přežívají tak, že kradou životní energii lidem kolem sebe, kteří své fondy nepromrhali, snad jen nadměrnou sexuální aktivitou. (tzv. energetičtí upíři a vysavači energie. Sem patří i staří lidé, lítostivci, dlouhodobě nemocní, oslabení apod. Dlouhodobé nošení pyropu (červený granát) nebo rubínu dokáže obnovit ztracené síly, vitálním lidem pak prodlužuje život, ale aktivuje různé touhy.)

Psychický vampirismus
Negativní účinky drog z energetického hlediska

Duchovní příčiny nemocí a poškození orgánů:

kyselá - játra (dřevo) Játra a žlučník
hořká - srdce (oheň) Srdce a tenké střevo
sladká - slezina (země) Slinivka, slezina a žaludek
pálivá - plíce (kov) Plíce a tlusté střevo
slaná - ledviny (voda) Ledviny a močový měchýř

Každý z těchto orgánů "má rád" svou chuť, ale zároveň přemíra té chuti orgán "zraňuje". Z toho plyne, že ať už nadměrná či naopak nedostatečná konzumace některých chutí vede k předimenzování nebo naopak k oslabení toho kterého orgánu. Při dlouhodobém upřednostňování resp. odmítání některých chutí dochází k nerovnováze mezi jednotlivými orgány a tím k vzniku nemoci.

Orgány a pět elementů
Tělo jako překážka duchovního vývoje

Druhá fáze duchovního vývoje (vyšší cesta, harmonie mysli) souvisí s krční čakrou (akvamarín usnadňuje odblokování, oblíbený kámen mystiků). Krční čakra je centrum vyšší čistoty (emoční a mentální). Očista emocí je skrze vnitřní a vnější vyjadřování, pak začíná energie srdce proudit do krční čakry, což způsobuje blaženost, vyšší úroveň sexuální transformace. Také energie ze sexuální čakry musí stoupat do krčního centra. Z toho je zřejmé, že aktivovat krční čakru a třetí oko není možné pouhou koncentrací (zaostřením), ale pozvedáním a tranformací hrubších pudových energií, které při vzestupu oživují vyšší centra.

Energie v těle - prána, udána (upana), samána, vjána, ápana
Ida, pingala a šušumna