Účinky úplňku - magický rituál a extatické stavy

"Extatické stavy jsou vždy spojené se Zážitkem Velikého Světla."

Pokud víme, že extatické stavy a božská vytržení nastávají při vysoké hladině energie a ve vyšších čakrách, můžeme si odvodit, že to jsou projevy stoupající Kundaliní. Pokud Hadí Síla vystoupá až na temeno hlavy, aspirant vstupuje do samádhi, Sjednocení s Bohem, Osvícení a Proměna. Uvědomuje si, že každodenní cvičení mu pozvolna přidává energii, zvyšuje svou energetickou kapacitu a blíží se extatickému prožitku. Při správné příležitosti může rozproudit nashromážděné množství energie a pokusit se aktivovat určitou čakru nebo dosáhnout vyšší úrovně vědomí. Zcela si uvědomuje, že energie je klíčem k dosažení vyššího stavu vědomí. Extatický stav vědomí je odměna za úsilí, ale zároveň výboj energie, který vyčerpá zásoby výměnou za pobyt ve vyšší sféře a poznání. Proto pokročilý, nasycený extatickými vzestupy a pády z Vyššího stavu, začne pracovat na stabilnější metodě zvyšování energie, kterou je pozvolná rozvíjející se Blaženost založená na spokojenosti.

Extatické stavy a excitace se projevují ve vysokých frekvencích gamma vln (30-42Hz). Proto mohli šamani tvrdit, že diamant je nejlepší pro vyvolání extatických stavů, protože svou frekvencí vyvolává v mozku gamma vlny stejně jako křišťál.

Gamma vlny odpovídají vyšším extatickým stavům vědomí.

  • Hadí síla v člověku stoupá a klesá podle fází měsíce, což je důležitý fakt pro rituály a magické snahy
  • Radostné emocionální rozpoložení a koncentrace do srdce nebo temeno hlavy přináší vytržení
  • Horský křišťál je za úplňku nejvíc energeticky nabitý a pobízí Kundaliní k vzestupu
  • Větší obsah železa v potravě (a tedy i těle) zvyšuje vitalitu a množství energie
  • Zelený čaj jako biostimulátor probouzí a pomáhá rozproudit energie v těle
  • Určité tóny hudby dokáží aktivovat správné části mozku

Při rituálu zkušený šaman nebo mág využívá kombinace těchto základních faktorů k vybuzení velkého množství energie, svou vůlí a představou vykonává své dílo. Ať je to rituál světla bílé magie, léčení planety, extatické vytržení, přitahování vyšších typů energie, omlazení a oživování apod. Mocný šaman nebo mág může provádět rituály i mimo danné podmínky, což ho ovšem stojí jeho vlastní nashromážděné energie, proto v rámci efektivity výhodně kombinuje znalosti vlivů a proudů energie. Meditace, rituály a všechny činnosti mají při přibývajícím měsíci větší efekt vzhledem ke stoupající Kundaliní. Při úplňku je Hadí Síla na vrcholu, takže činnosti mají největší dopady i echa, karmické reakce a odrazy okolí. Při úplňku se urychluje karma.

Kalendář úplňků a novů v roce 2018 - měsíční fáze

Kalendář úplňků v roce 2018 - měsíční fáze