Guny - přírodní síly

"Je důležité prostudovat působení tří gun a použít sattvu ke svému Osvobození, jinak se jogín nevymaní z jejich drápů."

Bhagavadgíta 14.zpěv - pojednání o tamas, radžas a sattvě

Existují tři guny, čili vlastnosti mysli: sattva, radžas a tamas.
Sattva je čistota, dobrota, harmonie, světlo a moudrost.
Radžas je vášeň, činnost a pohyb.
Tamas je lenost, temnota a nevědomost.
Vnitřní boj je mezi sattvou a radžas-tamas. Více

Převaha Tamas
Moc Radžas
Vliv Sattvy

Tamas neboli těžká temná guna, která na tělesné úrovni způsobuje netečnost a lenost, na úrovni mysli malátnost, zatemněnost a tupost. Vliv tamasu je největší po probuzení z příliš dlouhého spánku a stavech opilosti.
Když převládá tamas, je člověk mdlý a pošetilý.

Radžas neboli prudké výkyvy, touhy a vzrušení. Na tělesné úrovni způsobuje křeče a sexuální touhy, na úrovni mysli roztěkanost, sžíravé touhy a frustraci. Vliv radžasu je intenzivní při sexuálním vzrušení.
Když převládá radžas, je člověk neklidný a rozčilený.

Zářivá sattva (čistota a harmonie). Na tělesné úrovni způsobuje uklidnění a blaženost, na úrovni mysli úlevu, osvěžení a snadnou koncentraci. Blažený vliv sattvy je cítit, když energie proudí do vyšších center.
Když převládá sattva, je člověk klidný a tichý.