Jama - mravní pravidla jógy

"Pravda se zrcadlí v klidné mysli"

"Není větší síly nad Ahimsu. Mění člověka v Božstvo."

Pataňdžali - jóga sútra kompletní

Ahimsa neboli neubližování myšlenkou, slovem ani činem.
Satja neboli pravdivost. Myšlenka, slova a čin se musí shodovat.
Astéja neboli nekradení. Nebraní věcí nedarovaných.
Brahmačarja je pohlavní čistota nebo oproštění od chtíče v myšlence, slově i činu.
Aparigrah neboli nelakotnost (nehromadění).

Osm stupňů jogy dle Patandžaliho

1. Jama. Sociální chování, které celkově vytváří: nenásilí (ahinsa), nelhaní (satja), nekradení (astéja), umírněnost v sexu i v ostatním konání (brahmačarja) a nehrabivost (aparigraha).

2. Nijama. chování jednotlivce. Hlavní zásady: čistota (sauča), spokojenost (santoša), sebekázeň (tapas), studium posvátných písem (svadhjája) a odevzdání se bohu (Išvarapranidhána).

3. Ásana. Tělesná cvičení.

4. Pránájáma. Dechová cvičení

5. Pratjáhára. Odpoutání od smyslových vjemů. Znamená odtažení smyslů od toku vzruchů přicházejících z vnějšího společenského a fyzického světa a nasměrování k vlastnímu duševnímu, intelektuálnímu a duchovnímu nitru.

6. Dhárana. Koncentrace.

7. Dhjána. Meditace.

8. Samádhi. Stav nadvědomí vedoucí k osvícení. Nejvyšší cíl v józe.