Druhy magie - bílá a černá

Energie plyne a proudí. Proudí tělem, proudí okolím, prostupuje všechny formy udržující život.

Magie je umění ovládat energii v sobě a na vyšší úrovni i kolem sebe (neboť každý je energeticky propojen s okolím). Což automaticky zahrnuje trénovanou schopnost koncentrace neboli soustředění síly, znalost dýchání a jeho působení na éterické proudy v těle a mysl. Stoupenec cesty levé ruky abnormálně rozvíjí tři nižší centra a mysl, srdce ho nezajímá, rozvíjí mohutnost osobnosti. Adept světla převádí energie nižších center do srdce a výše. Spojuje se s Vyšším Světelným Já na vyšší úrovni, nachází svůj střed a svou nižší osobnost a tělo používá jako kanál pro přenos Duchovní Energie. Udržuje se ve stavu milující laskavosti a svou přítomností oživuje všechny formy života kolem sebe. Rostliny, zvířata, lidi.

"Okultista vždycky vidí souvislost mezi faktory v sobě a odpovídajícími faktory ve svém okolí."

Pojednání o Bílé magii aneb cesta učedníka Kniha o bílé magii ke stažení (pdf)
  • Bílá magie je konstruktivní, léčivá, vytváření harmonie a napomáhání evolučnímu vývoji.
  • Černá magie je sobecké destruktivní používání síly, které používají síly involuce a tím brzdí evoluční vývoj.
  • Bílá magie se zabývá rozvojem světla přítomného ve všech formách.
  • Černá magie sleduje cestu zdokonalování formy pro své vlastní cíle.

Bílá i černá magie je používání a usměrňování energie, ale jak je vidět, velmi se liší typy energií, které používají. Černá magie působí na pudové složky lidí a tím je ovládá. Dává zvířecí rozkoš a sílu. Bílá magie působí na vyšší centra lidí a usnadňuje dosažení spojení s Vyšším Já. Dává blaženost a Poznání.

Mág, ať je jakýkoliv, chápe svět jako soubor sil a energií a ví, jak je shromažďovat a ovládat, tím se liší od normálního člověka, který neumí ovládat energie v sobě ani kolem sebe a pyšně chápe svět omezeně jako pustou formu.

Pro bílého mága je křišťál spojení mezi vyšší a nižší sférou, mezi Nebem a Zemí, je to energetický prostředník.

Pro Vědoucího je zdánlivý černý mág nebo satanista pouze jedinec, který se pokouší a občas dokáže napojit na skutečného Černého mága, který pobývá na nižší astrální a mentální rovině a má určitou moc nebo dočasnou oblast vlivu.

Uctívači černé magie používají černý obsidián jako kámen násilného probuzení skrytých sil v sobě. Následky i neschopnost ovládnout nové energie není nedostatek síly, ale vědomostí.

Horský křišťál (duchovní čistota) i vločkový obsidián (okultní ochrana) jsou snadno sehnatelné zdroje energie.