Manipulační hry - ovládací dramata

Zastrašovatel je zjevný, horkokrevný agresor. Jeho energie je na první pohled hrozivá a valivá, v případě výbuchu hněvu nás naprosto smete jako tlaková vlna. Je to klasický typ "velkého šéfa", před nímž se třesou všichni podřízení, jedno zda v úřadu, ve škole nebo v rodině. Přestože vypadá nejhrozivěji, je zde jedna velká výhoda: na první pohled víme, s kým máme tu čest - a můžeme se na to lépe připravit a manipulaci odolat.

Trpitel je typická zastrašovatelova oběť. Z energetického souboje vyjde jako oškubaná slepice. Protože však sám také potřebuje získat energii, najde si někoho, kdo ho vyslechne, polituje, uchlácholí - a nakrmí ho svou energií. Je typický tím, že si neustále na něco stěžuje, vzbuzuje soucit a někdy vinu. (Někdy si ani slovně nestěžuje, ale vzbuzuje soucit a zájem o svou osobu svým " zuboženým" vzhledem.) Možná máte takového známého nebo kamarádku, po setkání s nimiž - poté co na vás vychrlili všechny své křivdy a ústrky - se cítíte jako vyždímaný citrón, aniž byste cokoliv namáhavého dělali.

Tazatel je také velký agresor, ale na rozdíl od přímočarého zastrašovatele není zjevný. Emotivně je chladný, jeho manipulace je velmi rafinovaná. Vzhledem bývají obvykle upravení, dámy nalíčené, chování mají vznešené a distinguované. Jejich agrese je velmi zrádná, protože je naprosto nenápadná.Do očí se na vás bude usmívat, bude vám mazat med okolo úst, za zády vás však pomluví anebo připraví podraz - naprosto znenadání a překvapivě vám vrazí kudlu do zad ("I ty, Brute?"). Někteří představitelé tohoto typu jsou přitom velmi vzdělaní (často až "převzdělaní") a svou vzdělaností a erudicí budí mindráky ve svém širokém dalekém okolí. Další jejich oblíbenou metodou je, že vás nechají něco udělat - a pak vám i s úroky sečtou všechny chyby, jichž jste se přitom dopustili i nedopustili. Máte při nich permanentní pocit vlastní nedokonalosti, ať se snažíte sebevíc. (A čím víc se snažíte stoupnout v jejich očích, tím víc je krmíte vlastní energií.)

Pozorovatel je také chladný, ale snaží se do ničeho nezapojit a hlavně do ničeho nenamočit. Často i vzhledově je velmi nenápadný, nejen co do oblečení, ale i fyzické podoby (typy neslané-nemastné, ani ryba-ani rak). Chovají se tak, aby si jich ostatní nevšímali, zůstávají v koutě a v pozadí, ale bedlivě sledují dění okolo sebe. Mohou si ho i nenápadně zaznamenávat (zápisky, fotografování, video…) - co kdyby se to mohlo někdy hodit? Vůči vlivům okolí jsou dokonale maskovaní a obrnění, nedávají najevo svoje city ani emoce. Zdá se, že vyzráli na manipulaci ostatních (nikdo se na ně nechytá). Nedávají energii druhým,ani sami ji z druhých nečerpají - avšak díky svému zapouzdření nejsou napojeni ani na univerzální vesmírný zdroj energie, a tudíž se jejich energetický systém stává stojatou vodou a posléze žumpou. Protože potřebují energii jako každý jiný, získávají ji nakonec od druhých lidí tím, že svou tajemností a nedostupností ("tajemný hrad v Karpatech") vzbuzují zájem druhých, kteří je tím, že je "dobývají", také pořádně nakrmí svou energií.

Více viz. Celestýnské proroctví James Redfield

Zpět na hlavní stranu