Vhled

"Je těchto pět kazů mysli, jimiž pokažená mysl není ani poddajná, ani ohebná, ani mající jiskru, ani snadno zvládnutelná, ani dokonale vyrovnaná ke zničení zákalů."
Samjutta-nikája

Nívarana - Mentální překážky neboli překážky meditace, které zatemňují naše vnímání.

Smyslová touha (kámaččhanda)
Nenávist, antipatie (vijápáda, dosa)
Strnulost a malátnost (thína-middha)
Nepokoj a výčitky svědomí (uddhačča-kukkučča)
Skeptické pochyby (vičikiččhá)

Nívarana - překážky meditace podle Buddhy

Ohnisko touhy a osobnosti je solar plexus. Nižší osobnost kromě hromadění hmotných statků, přežití, sebezveličování a uspokojování svých choutek nesleduje žádné jiné cíle.

Při meditaci se ohniskem vědomí stává srdce, hrdlo a oko. Tato centra jsou oživována a rozvíjena stoupající energií z nižších čaker.

Pak je svět vnímán jako živoucí Inteligentní Bytost. Tím se rozšiřuje vědomí a nastává inteligentní odezva mezi já a Celkem a nastává pochopení.

Důvod, proč je člověk v malátném stavu a nenachází se v hladině energie, kdy je svěží, bdělý a schopný meditace, jsou traumata, psychické napětí a vnitřní konflikty, které ho oslabují. V těchto podvědomých napětích je uložené velké množství energie, které musí být uvolněno ve prospěch vyšších center. Proto když se zvyšuje množství energie, nastává roztěkanost, protože se zvýrazňuje napětí a nevyřešené konflikty vstupují do vědomí (tj. srdce a hlava).

V józe jsou přesně popsané cvičení např. trátak, dodržování etických pravidel apod., při jejichž provádění se začíná bouřit animální přirozenost člověka (první a druhá čakra). Tyto cvičení totiž působí proti automatické setrvačnosti nižší přirozenosti, která je založena na touze a aktivitě. Z tohoto důvodu jsou cvičení jógy na začátku nepříjemné a jen málo lidí je nakonec úspěšně překoná, očistí své podvědomí plné konfliktů a napětí a vstoupí do prvního vnoru. (tj. energie začne proudit přes srdce nahoru)

Motivace většiny činů lze nalézt v potlačených podvědomých konfliktech, které ale normálně leží hluboko v podvědomí (první čakra) a člověk si je neuvědomuje. Na začátku se zvyšuje hladina energie, aby se konflikty zvýraznily a mohly být zpracovány, emoce a energie uvolněna, pak se člověk dostává do sattvického stavu, kdy energie volně proudí tělem přes srdce, což se projevuje jako osvěžení, radost a pak i blaženost.

Činnosti, které provádíme a zdánlivě nemají příliš velký smysl ani hodnotu, i když je většinou zdůrazňujeme, jsou to, čemu Krišnamurti říká únik. Únikem se míní odvracení pozornosti od svého nitra, kde vnímáme minulé nevyřešené vzpomínky, traumata a potlačené konflikty všeho druhu. Je pro nás bolestivé je vnímat, proto obracíme pozornost ven do světa a upínáme se k činnostem. Nevyrovnaný člověk bývá hektický, neustále v pohybu, moc mluví, jak se snaží uvolňovat vnitřní napětí. Je to člověk radžas s přebytky energie. Druhý typ s úplně stejným problémem je zase pomalý až ospalý, jen tupě zírá, je zcela oslaben mnoha konflikty a přešel do vegetativního stavu a snaží se "nenarážet" do psychických zdí, které potlačené konflikty vytváří. Je v podstatě psychicky paralyzovaný. Je to tamas člověk.

Sattvický člověk nezatížený konflikty je ten, jehož energie v těle i mysli harmonicky proudí. Když usedne k meditaci a uklidní se, energie začne proudit a shromažďovat se ve vyšších centrech, srdce a třetí oko. Tím se mu prohlubuje bdělost, mysl se mu čistí a vyjasňuje, vzpomínky se mu třídí a vnímá, že je součástí plynoucího Celku a z tohoto porozumění čerpá znalosti a moudrost.

  • Spokojenost je jen jiné označení pro harmonické proudění energie tělem i myslí
  • Uklidnění ve stavu s převahou sattvy vede do meditace (rozšíření vědomí)
  • Uklidnění v malátném stavu s převahou tamasu vede ke spánku (zůžení vědomí)
  • Tamas se překonává tělesnou aktivitou, pomůcka je např. zelený čaj jako stimulant
  • Radžas se ovládá trénováním koncentrace a rozkládáním napětí vytvářené konflikty v podvědomí
  • Rozvíjením spokojenosti a radostnosti se dosahuje sattvického stavu, kdy se energie stabilizují v srdci a hlavě