Překážky meditace - neklid mysli

Hlavní překážkou meditace jsou: mnoho spánku, neklid mysli, vyvstávání latentních přání, nedostatek brahmačarje, duchovní pýcha, tance a nemoci.

Společnost světských lidí, přepracovanost, přejídání se, povaha radžasická tj. sebeprosazující, to vše jsou překážky meditace.

Přemáhejte spánek pranájámou, ásanami a lehkou dietou.

Odstraňte zmítání mysli pranajámou, džapou, upasanou a trátak. Zničte přání klidem mysli,studiem knih, rozlišováním, dokazováním atd.

Vyhněte se společnosti, která stále mluví o sexuálních věcech, penězích apod.

Zachovávejte střídmost v jídle. Poslouchejte zákony pravdy zachování zdraví a hygieny.

Rasasváda je jiná překážka v meditaci. Žák ochutná blaženosti nižšího savikalpa samadhi a myslí, že již dosáhl cíle. Povznes se nad rasasvádu a hleď, abys dosáhl nirvikalpa samadhi.

Zpět na hlavní stranu