Radžas

Radžas je vášeň nebo činnost.

Radžas způsobuje roztržitost a neklid.

Radžas je pramen připoutanosti a žízně a skrze ně váže k činnosti.

Radžasický člověk si přeje moc, bohatství, vážnost, postavení, jméno a slávu.

Radžasický člověk je stále v pohybu. Je ctižádostivý. Běhá za smyslovými radostmi.

Jeho přání je neukojitelné jako plamen. Nikdy není spokojen, je stále chtivý a neklidný.

Jeho chápání je zastřeno, nerozlišuje.

Je opojen pýchou a bohatstvím. Má zvrácený rozum.

Jeho cílem jsou peníze a smyslové radosti. Zbožňuje mamon.

Bída se mu jeví jako neštěstí, bolest jako potěšení, žal jako radost.

Zpět na hlavní stranu