SamádhiSamádhi je nadvědomý stav. Je to jednota s Nejvyšším Brahmou neboli Bohem.

Stav samádhi se nedá popsat. Žádným prostředkem ani jazykem to nelze vyjádřit.

Musíte to zažít intuitivním poznáním. Můžete vysvětlit chuť kandyzového cukru?

Stav samádhi je plný slasti, radosti a míru. Jen tolik je možno říci. Musíte to prožít sami.

V samádhi ztrácí meditující svou individualitu a splývá s Nejvyšší Bytostí jako kafr splývá s ohněm. Tak meditující žák splývá s předmětem, o kterém medituje.

Jako se řeka vlévá do moře, tak individuální duše se spojuje s Nejvyšším oceánem absolutního vědomí.

Tato blažená, božská zkušenost vzniká, když ego a mysl se rozpustí.

Samádhi není stav podobný nehybnému stavu kamene, jak si mnozí pošetilci představují.

Je to překrásná zkušenost jednoty a jedinnosti.

Je to zkušenost zcela za dosahem smyslů.

Vidoucí a viděné se sjednotí.

Ve stavu samádhi si žák není vědom vnějších, ani vnitřních předmětů. Nemyslí, nevidí, necítí a neslyší.

Samádhi je vlastnickým právem každé bytosti.

Jsou dva druhy samádhi: savikalpa a nirvikalpa.

Pomůcky pro samádhi

Víra, síla, koncentrace mysli, kontemplace, celibát, schopnost pozorovat (pradžná) - to jsou pomůcky pro meditaci.

Jedině Boží Milost vás může vzít do říše transcendentní zkušenosti, do nirvikalpa samádhi.

Překážky pro samádhi

Neklidná mysl, spánek, touhy, nepořádnost, nerozhodnost, jemné vásany, nemoc, štěstí ze savikalpa samádhi, duchovní pýcha atd. - to jsou všechno překážky pro dosažení samádhi.

Nepleťte si spánek se slovem samádhi. Když se člověk vrátí ze samádhi, má transcendentní moudrost.