Satja

Myšlenka, slova a čin se musí shodovat. To je pravdivost.

Vše, co jstě viděli nebo slyšeli, o tom musíte mluvit tak, jak to bylo.

Být upřímný k sobě, to je Satja.

Jedině pravda zvítězí, ale ne lež.

Když jste pravdivý, všechny ostatní ctnosti k vám přijdou.

Bůh je pravda. Můžete zažít pravdu, jen když mluvíte pravdu.

Mluvit nepravdu i žertem je špatné.

Tím, že mluvíte pravdu se očisťuje mysl a božské světlo svítá.

Čistota, spravedlnost, harmonie, odpuštění a mír jsou všechno formy pravdy.

Jestliže jste utvrzeni v pravdě, dostane se vám váksiddhi - cokoliv řeknete se stane.

Zpět na hlavní stranu