Sattva

Když roste v člověku sattva, je spravedlivý. Vyvíjí oddanost k Pánu. Vědění v něm svítá.

Když je mysl sattvická, vládne klid. Pravda se zrcadlí v klidné mysli.

Sattvy přibývá ve spojení s moudrými, studiem náboženských knih, sattvickou potravou, opakováním jména Páně atd.

Sattva má charakteristickou zářivost. Je to dobrota, harmonie a čistota.

Sattva je čistá jako křišťál.

Sattva váže člověka připoutaností ke štěstí a k hlubokému vědění.

Sattva je zlaté pouto. Radžas a tamas jsou pouta železná.

Když dominuje sattva, je člověk obdařen schopností rozeznávat čistým rozumem a čistým chápáním.

Jeho mysl se odvrací od smyslových požitků. Vznešené, božské myšlenky kolují v jeho mysli.

Když převládá sattva, má člověk jasný a čistý postřeh. Má pronikavý pohled.

Dveře intuice jsou široce otevřeny.

Křišťál je sattvický kámen, jeho nošení zvyšuje sattvu.

Zpět na hlavní stranu