Tamas, radžas a sattva

Obra tamas v radžas prací a radžas v sattvu meditací.

Když převáhá sattva, člověk je klidný a tichý. Šanta

Když převládá radžas, je neklidný a rozčilený. Ghora

Když převládá tamas, je mdlý a pošetilý. Mudha

Kontrolujte radžas sattvou a tamas radžasem.

Kontrolujte sattvu pomocí jí samé.

"Pouze mysl naplněná sattvou může odrážet Pravdu."

Někdy převládá radžas, tamas a sattva jsou podrobeny.

Když převládá tamas, radžas a sattva jsou podrobeny.

Když převládá sattva, člověk je nadán intuicí a má schopnost čirého nazírání.

Meditace nebo studium duchovním textů je možné pouze když převládá sattva.

Zpět na hlavní stranu