Tělo jako překážka duchovního vývoje

Duch ovlivňuje tělo a tělo ovlivňuje Ducha.

"Tělo musí být pročištěno, prosvětleno a proměněno v nástroj a nikoli překážku."

"Je těžké meditovat, když tělo je znečištěné a mysl zatemněná.
Je těžké být vyrovnaný a odvážný, když ledviny jsou oslabeny.
Je težké krotit svůj hněv, když játra jsou přetíženy.
Je těžké mít zdravé a silné tělo, když slezina je vyčerpaná."

Základní překážka je přirozeně tělesného rázu. "Ve zdravém těle zdravý duch". Jen málo lidí je skutečně zdravých, fyzicky vitálních a psychicky vyrovnaných a tedy schopných snadno řešit různé situace, které v životě nastávají. To co obecně člověka paralyzuje a činí ho neschopným uspokojivě vyřešit životní situace jsou tři skupiny problémů:

To jsou psychosomatické obtíže, které mají kořeny v disharmonické funkci tělesných orgánů, které pak negativně ovlivňují psychiku.

Strach a stres oslabuje ledviny. Oslabené ledviny zpětně způsobují úzkost.
Hněv poškozuje játra. Přetížené játra zpětně způsobují hněvivost.
Oslabená slezina způsobuje bledost, unavený vzhled obličeje a slabost dolních končetin.

Pročištění fyzického těla
Účinky zeleného čaje
Pročištění éterického těla

Zpět na hlavní stranu