Psychický vampirismus - vysávání energie

Lidé jsou mezi sebou propojeni energetickými vazbami, po kterých proudí energie.

Psychický upír tedy zneužívá těchto vazeb ke svému obohacení na úkor druhého jedince.


Jedna z dalších možností, které brání člověku plnit si své přání, rozvíjet se a dosahovat svých vytyčených cílů může být negativní vliv jiných sobeckých nevyrovnaných osob obecně nazývaných "psychičtí či energetičtí upíři případně manipulátoři".

Prapříčinou manipulace (neboli ovládání druhých lidí) je odcizení se člověka od přírody a od přirozených zdrojů energie.Čím je však člověk civilizovanější, tím je vzdálenější přirozenému čerpání energie z přírody. Proto se lidé uchylují k jinému osvědčenému prostředku, jak získat potřebnou energii - a to je čerpání energie z druhých lidí. Jedním ze způsobů, jak čerpat energii z druhého člověka, je právě manipulace.

Obrovskou nevýhodou čerpání energie z druhých lidí je to, že si tak naprosto zbytečně zvyšujeme svoji karmickou zátěž.

Manipulační hry (zvané též "ovládací dramata") jsou tedy soubojem o energii, kdo z koho. Jejich hlavními aktéry jsou typy lidí, které transakční analýza v psychologii nazývá: zastrašovatel, trpitel, tazatel a pozorovatel. Jinou terminologií, se kterou se můžete setkat, jsou zastrašovatel a tazatel nazýváni "horními psy"a trpitel a pozorovatel "dolními psy", a to podle aktivity či pasivity.

Astrální život čili citlivé vyzařování rodiny nebo přátel, kteří člověka obklopují ho ovlivňují daleko více, než je ochoten připustit. Nebo zas on ovlivňuje je. To záleží na tom, která strana je pozitivní a která negativní.

Každý, s nímž se setkáme nebo spojíme, každý člověk, s nímž žijeme nebo se denně stýkáme, má na nás určitý vliv, jenž je buď k dobru nebo ke škodě. Buď rozvíří naši emocionální povahu v dobrém a povznášejícím smyslu, a tak jí pomáhá v přeorientování, nebo zas její úroveň sníží, takže jí brání v pokroku a stahuje ji k vazbě na hmotu.

Zajímavý článek o psychických upírech Psychičtí upíři

“Teplo (energie) může samovolně přecházet pouze z tělesa teplejšího na těleso chladnější.”
Druhý termodynamický zákon

Nezapomínejte, že "psychický upír" je jedinec zcela oslabený vnitřními konflikty, které ani nechce vyřešit (je pohodlnější parazitovat). Nebo je pod vlivem jiného psychického upíra. Tím má neustále nízkou hladinu energie a tento neustálý deficit se snaží vyrovnávat vysáváním energie jiných lidí.

Psychický upír vysává jiné jedince a tím z nich také dělá psychické upíry. (rodič dítě)

Negativní charakterové vlastnosti má rozvinuté výborně (lhaní, panovačnost či pýchu (když nasaje energii) případně opak čili plačtivost a ublíženost (když se energii snaží získat), lenost a krutost). Je zřejmé, že dávat jim energii není záslužný čin, je to jako lít vodu do popraskaného džbánu.

"Čím více má člověk energie, tím snadněji a lépe je spojený s Vyšším Já, zažívá radost a Světlo."

"Čím méně energie člověk má, tím více se noří do temnoty podvědomí, depresí a zoufalství."

Obrana proti psychickým a energetickým upírům

Proti psychickým a energetickým upírům je důležité posílit auru a aktivovat první čakru.

Pravděpodobně nejlepší kámen proti energetickým upírům je červený jaspis, křemičitan s obsahem železa. Čistí a stabilizuje auru, vytváří stabilní aurický štít, aktivuje první čakru.
Skoryl se hodí spíš jen na energetické čištění aury.

Oranžový karneol aktivuje sexuální čakru, čakru vitality, nechává volně proudit energii tělem. Také vytváří štít proti psychickým a energetickým upírům. Nemá ale odrazové schopnosti proti agresivitě a negativní energii jako červený jaspis.

Někdy se doporučuje červený korál, který nabíjí astrální tělo ohnivou energií a dává mu zároveň lunární jemnost. Je ovšem jemnější než červený jaspis.

"Tygří oko působí jako brnění, solar plexus, zabraňuje velkým energetickým únikům aury."

Zpět na hlavní stranu